Laserski tretman vaskularnih promena predstavlja neinvazivni metod uklanjanja crvenih, plavih i ljubičastih kapilara i vena, crvenih mladeža (hemangioma) i drugih promena krvnih sudova na koži lica i tela pomoću laserskog snopa odgovarajuće talasne dužine.

Sve o laserskom uklanjanju kapilara

Quanta System Light A Star, laserski sistem, omogućava uklanjanje vaskularnih lezija pomoću Nd:Yag (1064 m) lasera.

Ovaj laserski tretman je skoro podjednako bezbedan kod osoba svetlije i tamnije puti. Mehanizam dejstva ovog lasera na krvne sudove se zasniva na foto-termalnom efektu, tj. selektivnoj foto-termolizi. Svetlost lasera, talasne dužine 1064 nm, prodire kroz kožu i apsorbuje se od strane hemoglobina u krvnom sudu, koji apsorbovanu energiju pretvara u toplotu kojom se uništava krvni sud. Uništeni krvni sud se vremenom prirodno razgrađuje u organizmu.

Tretman nije bolan, opisuje se kao “toplo bockanje” i blagi osećaj nelagodnosti. Tretman je brz i neinvazivan (tj. kroz kožu se ne prolazi iglama ili drugim instrumentima). U zavisnosti od tipa, broja i boje vaskularnih promena, potrebno je 1–3 tretmana u razmaku od 6 do 8 nedelja, jer se finalni efekat pojedinačnog tretmana uočava tek posle 1–2 meseca.

Nd:Yag (1064 m) laserski sistem uspešno otklanja estetski neprihvatljive vene i kapilare, ali ne može da spreči nastanak novih mreža kapilara i vena na licu ili nogama kod osoba sa inkompetentnom venskom cirkulacijom.

Tretmane izvodi obučen lekar specijalista, dermatolog.

Pacijenti čija je koža potamnela na suncu ne mogu da budu podvrgnuti tretmanu sve dok koža ne povrati uobičajenu boju, budući da je potamnela koža sklona stvaranju tamnih fleka i drugih komplikacija. Takođe, izlaganje veštačkim izvorima UVA zračenja (solarijum) nije preporučljivo pre i između tretmana.

Cene laserskog uklanjanja kapilara

  • Lasersko uklanjanje kapilara na licu: 2.000 – 4.000 din.
  • Lasersko uklanjanje kapilara na nogama: 2.000 – 15.000 din.
  • Lasersko uklanjanje hemangioma (crvene tačkice): 2.000 – 5.000 din.